Výcuc

Nedávno zaznelo z úst moderátora istého rádia, že ponúka výcuc z toho, čo budú vysielať. 

Do oficiálnych médií tento výraz nepatrí, ide totiž o slangové slovo. Omnoho vhodnejšie by bolo použiť napríklad podstatné meno "prehľad".