O nás

Mgr. Katarína Málková
Mgr. Katarína Málková

Vitajte vo svete kultivovanej slovenčiny


Slovenský jazyk je v dnešnej dobe poznačený vplyvom iných jazykov a modernej doby. Práve dnešná doba kladie na Slovákov vysoké nároky v znalosti cudzích jazykov, čo však zanecháva negatívnu stopu na našom materinskom jazyku.

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, na akej jazykovej úrovni prezentujete sami seba, či svoju firmu? A tiež nad tým, aké dôležité je vyjadrovať sa spisovne v hovorenom aj písanom slove?

Práve my vám ponúkame pomoc pri jazykovom audite vašich webových stránok a všetkých písomností.

Katarína Málková