Cenník

Ceny sú stanovené za 1 zdrojové slovo (slovo v texte, ktorý je určený na korektúru alebo preklad). 

Korektúry


              Bežný termín  Súrny termín  Expresný termín

              nad 5 dní         do 5 dní          do 24 hodín

              0,07 €             0,09 €             0,11 €

Preklady z českého jazyka


              Bežný termín  Súrny termín  Expresný termín

              nad 5 dní         do 5 dní          do 24 hodín

              0,11 €               0,15 €             0,20 €

Preklady do českého jazyka


             Bežný termín   Súrny termín  Expresný termín

             nad 5 dní          do 5 dní          do 24 hodín

             0,15 €               0,19 €             0,24 €

Jazykový audit webstránok


Cena je stanovená individuálne, podľa rozsahu a charakteru vašich webových stránok.

Bežný termín predstavuje rozsah maximálne 1 800 slov na 1 pracovný deň. Minimálne účtované množstvo je 300 slov. 

Pri rozsiahlejšom texte alebo v prípade dlhodobejšej spolupráce sa konečná cena stanovuje dohodou a je závislá od termínu dodania a náročnosti textu.