V rádiu, v rádii?

Podstatné meno "rádio" patrí do skupiny podstatných mien, ktoré sú zakončené koncovkou -io (pred koncom slova je samohláska). Skloňujú sa inak - v lokáli singuláru (6. pád jednotného čísla) sa podstatné meno "rádio" skloňuje v tvare "v rádiu".