Tvorčí alebo tvorivý?

"Tvorivý" je spisovné prídavné meno v slovenskom jazyku (tvorivý prístup, tvorivý postup, tvorivá osobnosť).

"Tvorčí" je skomolený český výraz "tvůrčí" a do spisovnej slovenčiny rozhodne nepatrí!