Strašne, hrozne

Tieto príslovky poznáme všetci veľmi dobre, ale veľmi často ich používame nesprávne, predovšetkým v hovorovej reči. Napríklad: "Strašne sa teším na víkend!"

Ich správny význam spočíva v ich negatívnom zmysle, preto na zvýraznené vyjadrenie niečoho, na čo sa teším, je potrebné použiť správnu príslovku - "veľmi" - vyjadruje veľkú mieru, intenzitu. Synonymum je napríklad aj "nemálo, veľa, obzvlášť, ohromne" a mnohé ďalšie.

"Veľmi sa teším na víkend!"