Spiklenci či sprisahanci?

Môžeme byť spiklenci? Nemôžeme, pretože podstatné meno spiklenci nie je spisovný slovenský výraz a pochádza z českého jazyka. Preto môžeme byť výhradne sprisahanci.

Rovnako v slovenskom jazyku neexistuje podstatné meno spiknutie, ale sprisahanie. A taktiež nepoužívame slovné spojenie "kuť pikle", ale radšej použijeme spisovné slovenské výrazy intrigy, nástrahy, a podobne.