Špára alebo škára?

Podstatné meno, ktorého význam je "úzky otvor, trhlina, štrbina, puklina", sa v spisovnej slovenčine používa v tvare "škára". V podobe "špára" je nespisovné.

Odvodenými slovami sú: škárovačka - náradie na škárovanie, škárovať - zatierať škáry, škárovací - napr. škárovacia lyžica, a ďalšie.