Pointa

Toto podstatné meno má pôvod vo francúzskom jazyku a niekedy robí problém jeho správna výslovnosť. V spisovnom slovenskom jazyku si zachováva svoju pôvodnú francúzsku výslovnosť.

Píše sa pointa, ale vyslovuje poenta.