Limonáda alebo malinovka?

Tieto dve podstatné mená vyjadrujú názov ovocnej riedenej šťavy. Kedysi sa rozlišovala podľa konkrétneho ovocia (maliny, citrón, a pod.). Dnes sa už týmto spôsobom nerozlišuje.

Spisovné sú obidva výrazy - ide o synonymá.