Libovať si?

S týmto slovesom ste sa už určite v hovorenej reči stretli. V žiadnom prípade však nepatrí do spisovného slovenského jazyka!

Je to bohemizmus a v slovenčine máme množstvo spisovných výrazov, ktoré ho v plnej miere nahradia, napríklad:

kochať sa, vychutnávať si, tešiť sa, voľkať si, a ďalšie.