Kulantný

Akokoľvek nespisovne toto prídavné meno môže znieť, je spisovné, avšak používa sa prevažne len v knižnej forme. V hovorovej reči alebo pri bežnom spisovnom písomnom prejave však používame jeho synonymá, ako napríklad "zdvorilý".

Kulantné správanie je zdvorilé, vyjadrovať sa kulantne znamená zjemňovať, zastierať nepríjemné skutočnosti.