Konvica alebo kanvica?

S týmto podstatným menom sa stretávame v slovenčine veľmi často, avšak omnoho častejšie v jeho nespisovnej podobe "konvica". Ide o nárečový tvar, ktorý do spisovnej slovenčiny nepatrí.

Spisovne je teda tvar "kanvica".