Kábel

Ako sa skloňuje toto podstatné meno? Niekomu to robí problém, preto je tu jednoduché a krátke vysvetlenie:

Singulár (jednotné číslo): kábel

Genitív singuláru (2. pád jednotného čísla): bez kábla

Lokál singuláru (6. pád jednotného čísla): o kábli

Plurál (množné číslo): káble.