Imidž

Podstatné meno "imidž" bolo do slovenského jazyka prevzaté z angličtiny - image. V spisovnej slovenčine sa používa vo význame celkový vzhľad, dojem, obraz, ale aj dobré meno.

Toto slovo sa zaradilo medzi  podstatné mená mužského rodu, ktoré sa skloňujú podľa vzoru stroj.

Správne sa teda vyslovuje či píše:
Dobrý imidž, zmena imidžu, mať profesionálny imidž, hovorí o svojom novom imidži, s perfektným imidžom.