GIST, s. r. o.

Preklad českej verzie firemnej webovej stránky do slovenskej mutácie, preklad tlačových správ, korektúry interných textov a oficiálnych materiálov pre klientov firmy a širokú verejnosť.

Spolupráca s firmou Corectus bola veľmi prínosná, práca bola dodaná vždy veľmi promptne a vo vysokej kvalite, ako v prekladoch, tak aj v korektúrach. Príjemná komunikácia a profesionálna úroveň sú hlavnými dôvodmi, prečo budeme aj naďalej využívať tieto kvalitné služby.

Ing. Stanislav Papšo, executive manager