Čidlo

Toto podstatné meno má význam prístroja na snímanie, prípadne ide o citlivý prvok prístroja, mechanizmu - v rôznych oblastiach. Je však nespisovné, ide o bohemizmus, preto sa v spisovnom slovenskom jazyku nepoužíva.

Naša slovenčina ponúka ekvivalent, ako napríklad "senzor", "snímač".