Češi alebo Česi?

Meno jedného zo slovanských národov, s ktorým sme kedysi tvorili jeden štát, sa v hovorenom, ale často aj v písanom prejave používa v nesprávnom tvare.

Podstatné mená, ktoré končia na spoluhlásku "-ch" sa v plurále (v množnom čísle) zakončujú príponou "-si" a nie "-ši".

Správny je teda tvar Česi, ale aj beloch - belosi, černoch - černosi.